Uroczystość 20.lecia TKPZL oddział w Drohobyczu

2009-12-14 20:00

        

W niedziele, 6 grudnia 2009 r., odbyła się uroczystość z okazji 20.rocznicy założenia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Drohobyczu.

Uroczystość rozpoczęła Msza świętą w kościele parafialnym p.w. św. Bartłomieja Ap. Mszę św. celebrował kanclerz Kurii Metropolitalnej we Lwowie, ksiądz Władysław Grymski. Po Mszy świętej, pod pomnikiem Jana Pawła II, wierni złożyli wieniec i wspólnie odmówili modlitwę. Następnie dzieci odwiedził Święty Mikołaj, obdarowując je prezentami.

Kontynuacją  uroczystości, było spotkanie członków Towarzystwa oraz Gości w gmachu Szkoły № 2 w Drohobyczu.  Rozpoczął je prezes Towarzystwa, p. Adam Aurzecki, witając członków Towarzystwa oraz przybyłych Gości. Gośćmi byli: przedstawiciele Drohobyckiej Miejskiej Rady na czele z merem p. Mykołą Hukiem; konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, p. Damian Ciarciński; prezes TKPZL, p. Emil Legowicz z delegacją; wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej p. Romuald Kołudzki-Stobbe; prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej oddział w Bytomiu, członek rewizyjnej komisji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, oddział w Katowicach, p. Alicja Brzan-Kłoś; sekretarz Rady Miasta Sanoka, p. Waldemar Och; sekretarz Rady Miasta Legnicy, p. Marek Białowąs; członek Rewizyjnej Komisji Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, p. Adam Cekiera; dyrektor Pensjonatu „Pod Weską” w Korbelowie, p. Adam Mocek; nadleśniczy z Olecka, p. Zbigniew Okulicz; dyrektor Firmy „Komersmag” z Polski, p. Krzysztof Mróz oraz prezesi oddziałów Towarzystwa z Sambora, Stryja, Mościsk, Borysławia, Sądowej Wiśni i inni. Relację z uroczystości zawdzięczamy ekipie „Telewizji Wrocław”, pod kierunkiem p. redaktor G. Orłowskiej. Była ona transmitowana w późniejszym terminie we wrocławskiej telewizji regionalnej.

Pan prezes A. Aurzecki, przedstawił sprawozdanie z całego okresu działalności oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby Towarzystwo nadal owocnie działało i rozwijało się. Po wystąpieniu prezesa, prowadzący zaprosili do zabrania głosu p. mera miasta M. Huka, który mówił o  współpracy między władzami miasta, a Towarzystwem. Kolejno głos zabierali również przedstawiciele poszczególnych delegacji oraz zostały przekazane upominki dla Towarzystwa z okazji jubileuszu.

Podczas uroczystości, członkowie Towarzystwa oraz przedstawiciele polskich delegacji, szczególnie zasłużeni, zostali uhonorowani medalami z okazji 20.lecia Towarzystwa. Medale wykonał twórca z Polski, p. K. Chwaleba.

Prezes ZG TKPZL, p. E. Legowicz nagrodził medalem „Złota Odznaka za Zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej” kilka osób, które przyczyniły się do rozwoju polskości na Ziemi Drohobyckiej.

Uroczystość uświetnił koncert, w którym m.in. wzięli udział: Chór „Cantus Animae”; Zespół Mandolinistów „Leśne kwiaty”; zespół taneczny ze Szkoły №2; zespół tańca współczesnego; wykonawca przedwojennych piosenek, p. A. Szrajer oraz piosenkarz z Polski, p. Maciej Wróblewski.

Po uroczystościach,  członkowie Towarzystwa i przybyli Goście, zostali zaproszeni na  przyjęcie, gdzie przy wspólnym stole podzielono się  opłatkiem i złożono sobie życzenia.

 

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.