Uroczystość zakończenia letnich półkolonii języka polskiego w Drohobyczu

2011-07-19 23:16

             Osobą rozpoczynającą przemówienia była p. Alicja Brzan-Kloś. Pięknymi słowami podziękowała  wszystkim uczestnikom tego wydarzenia. Wyrazy szczególnej wdzięczności padły pod adresem p.Larysy Pańkiewicz, dyrektora szkoły №2, która po raz kolejny przyjęła gości z Polski stwarzając im domową atmosferę. Specjalne podziękowania były również kierowane pod adresem p. Adama Aurzeckiego za inicjatywę podtrzymania zadania nie zważając na brak dotacji senackiej.

Największe wyrazy wdzięczności były adresowane nauczycielom z Polski oraz Drohobycza, którzy prowadzili tegoroczną edycje półkolonii. Uroczystość rozpoczęła się od hymnu Ukrainy oraz Polski. Po hymnach rozpoczą się występ do, którego przegotowano się od początku półkolonii. Po części artystycznej zebrani goście obejrzeli prezentacje multimedialną , która była sprawozdaniem z pobytu Polskiej kadry nauczycielskiej w Drohobyckiej szkole nr2.

Na zakończenie delegacja z Polski zadeklarowała chęć kontynuowania tego wspaniałego zadania edukacyjnego, które przynosi wymierne korzyści dla uczestników.

 

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.