Sprawozdawczo-wyborcze zebranie TKPZL oddział w Drohobyczu

2011-10-12 20:33

    9  października  2011r. odbyło się  sprawozdawczo-wyborcze zebranie  TKPZL oddział w Drohobyczu. Pod dźwięki melodii hymnów narodowych Ukrainy i Polski wniesiono sztandar Towarzystwa.  Przewodniczącym  zebrania wybrano prezesa  TKPZL  p.Emila Legowicza.  Prezes Adam Aurzecki  powitał na  walnym  zebraniu  obecnych na sali członków Towarzystwa oraz zaproszonych gości m.in. prezesa TKPZL p.Emila Legowicza, skarbnika Górnośląskiego oddziału „Wspólnota Polska”, prezes Bytomskiego oddziału Stowarzyszenia przyjaciół  Ziemi Drohobyckiej p.Alicję Brzan-Kloś, naczelnika wydziału oświaty  miasta Drohobycza p.Piotra Suszka,  prezesów oddziałów  TKPZL  obwodu lwowskiego.

    Prezes Adam Aurzecki  przedstawił  w wersji multimedialnej dorobek  Towarzystwa za  pięcioletni okres działalności. Po sprawozdaniu p. prezes uhonorował złotymi odznaczeniami TKPZL p.Czesława Bulkiewicza, p.Stanisława Winiarza, dyplomami uznania  i  złotą  odznaką –  p. Alicję Brzan – Kloś, p. Łarysę  Pańkiewicz, p. Grażynę Orłowską, p. Emila Legowicza, ks. Władysława Grymskiego, o. Bruno Neumana.

  Do zabrania  głosu byli zaproszeni  goście oraz członkowie Towarzystwa. Działalność Zarządu była uznana za dostateczną.

  Następnie przystąpiono do wyborów  nowego prezesa. Kandydatów na prezesa było dwóch: p. Adam Aurzecki i p. Jerzy Katryniak. Każdy z nich przedstawił swój program, po czym wszyscy chętni mogli zabrać głos. Większość członków wypowiedziała się za tym, żeby było jawne głosowanie.

Obecnych na zebraniu było 218 członków. Za kandydaturę A. Aurzeckiego przegłosowała większość zebranych (204osoby). P. J. Katryniak uzyskał 14 głosów.

Prezesem Towarzystwa KPZL w Drohobyczu ponownie został p. Adam Aurzecki.

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.