Spotkanie Opłatkowe w Drohobyczu

2012-01-19 19:42

    Tradycyjne coroczne Spotkanie Opłatkowe, organizowane przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Drohobyczu, odbyło się 14 stycznia 2012 roku w pomieszczeniu szkoły ogólnokształcącej nr 2.

    Wspólną modlitwę, otwierającą Spotkanie, poprowadził ks. proboszcz Mirosław Lech, po czym zostały poświęcone opłatki oraz wspólnie odśpiewana kolęda. Na początku Spotkania zabrzmiał piękny śpiew kolędowy drohobyckiego chóru polskiego „Cantus Animae”.

    W części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście honorowi oraz przedstawiciele władz miasta. Z przemówieniami do zgromadzonych – na prośbę Prezesa TKPZL Adama Aurzeckiego – zwrócili się: Taras Metyk – sekretarz Rady Miejskiej Drohobycza; Jan Oklewicz – Przewodniczący Rady Miasta Sanok; Alicja Brzan-Kloś ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej z Bytomia oraz przedstawiciele Fundacji Elementarz. Wśród zaproszonych gości w Spotkaniu uczestniczyli m.in. Petro Suszko – Naczelnik Oddziału Oświaty w Drohobyczu, Łarysa Pańkiewicz – dyrektor szkoły ogólnokształcącej nr 2 w Drohobyczu, Piotr Lewandowski – deputowany miasta Sanok, Krzysztof Moc – dyrektor firmy handlowe, stały uczestnik drohobyckich spotkań opłatkowych.

    Do Drohobyczan podczas tegorocznego Opłatka dołączyli prezesi Stryjskiego i Samborskiego oddziałów Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Tatiana Bojko i Czesław Prendkiewicz oraz bracia Bonifratrzy i siostry Serafitki.

    Uczestniczący w Spotkaniu dzielili się opłatkiem i wzajemnie składali sobie życzenia – była to jedna z kolejnych pięknych okazji wspólnego przeżycia radosnych chwil świątecznych oraz integracji Drohobyczan-Polaków z Drohobyczanami przynależącymi do innych wyznań religijnych.

 

 

 

 

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.