Ponowne odsłonięcie wznowionej tablicy memorialnej pamięci Brunona Schulca

2010-11-26 20:49

 

19 listopada 2010 roku, w 68. rocznicę tragicznej śmierci Brunona Schulza – wielkiego Drohobyczanina, znanego na całym świecie pisarza i artysty – w miejscu jego śmierci odbyło się tradycyjne już spotkanie ekumeniczne oraz została odsłonięta wznowiona tablica memorialna, poświęcona artyście.

W intencji Brunona Schulza modlili się Prezes Drohobyckiej Gminy Żydowskiej oraz księża rzymsko-katoliccy i ksiądz greko-katolicki. Odsłonięciu tablicy, ufundowanej przez polsko-ukraińską firmę STELLA PACK, towarzyszyła artystyczna akcja typu performance w wykonaniu Włodka Kaufmana – znanego artysty z Lwowskiego środowiska artystycznego.

Do zebranych w tym szczególnym miejscu oficjalnie zwrócili się Mer Miasta Drohobycza Aleksy Radzijewski oraz Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliński. Wśród oficjalnych gości tegorocznych obchodów rocznicy śmierci Brunona Schulza byli obecni Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Jarosław Godun, Konsul RP w Łucku Krzysztof Sawicki, Prorektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu prof. Jurij Kiszakiewicz, Prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza z siedzibą w Lublinie Grzegorz Józefczuk (do Stowarzyszenia należy inicjatywa wyprodukowania i wmurowania wznowionej tablicy pamiątkowej, poświęconej Brunonowi Schulzowi), Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Drohobyczu Adam Aurzecki, Prezes Drohobyckiego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Odrodzenie” Maria Galas.

 Tegoroczne obchody rocznicy śmierci Brunona Schulza oraz cykl wydarzeń artystycznych „Druga jesień” odbyły się pod Patronatem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i zostały zorganizowane przez Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu.

 Program wydarzeń:

 11.00. – Wspólna Modlitwa w intencji Brunona Schulza oraz odsłonięcie wznowionej memorialnej tablicy w miejscu śmierci Brunona Schulza 

Oprawa artystyczna: performance Włodka Kaufmana  (Lwów, Środowisko Artystyczne „Dzyga”)  

                 ul. Szewczenki, obok káfe „U Frosi”

 12.15. – „Trzynasty miesiąc” wg „Księgi Bałwochwalczej” Brunona  Schulza – wystawa fotografii Michała Woźniaka (Lublin) i Sławomira Wójtowicza (Warszawa) –   projekt realizowany wspólnie ze Studenckim Teatrem Alter (Drohobycz): 12.07.2010 – 19.11.2010

                 ul. Szewczenki 23, „Willa Jarosza”

 13.15. – „Regiony Wielkiej Herezji” Jerzego Ficowskiego: prezentacja  ukraińskiego tłumaczenia książki Andrija Pawłyszyna (Lwów) oraz prezentacja wydawnictw Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu  oraz prezentacja wydawnictw Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu 

                Rektorat Uniwersytetu w Drohobyczu, pok. 32,ul. Iwana Franki 24

                17.00. – Koncert muzyki kameralnej Bohdany Frolak (Lwów) 

              „In memoriam B. S.” projekt mgr Marii Karalus (Drohobycz):

 „Wenera w futrze” – na skrzypce i fortepian wg Leopolda von Sacher-Masocha (2006)

·         Suita in C – na wiolonczelę i fortepian (2008)

·         „Lamento” – na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2008)

 Z udziałem:

 Lidia Futorska (skrzypce)

Jaroslaw Myhal (wiolonczela)

Józef Ormeny (fortepian)

 Dedykacja:

 Ernest Bloch „Baal-Shem” (1923)

 

             Aula Rektoratu Uniwersytetu w Drohobyczu, ul. Iwana Franki 24

 20.00. – „Dziennik mojego bólu zębów czyli Moje spotkanie z Bruno Schulzem albo Cierpienia biednego tłumacza”:

        Spektakl Studenckiego teatru Alter wg tytułowego tekstu Lorenzo Pompeo (Rzym, 2009). Spotkanie z autorem

        Sala Kameralna, Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, pl. Teatralny 1

  

 

 

 

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.