Polska Misja Medyczna w Drohobyczu

2012-05-05 20:06

 

    W dniach od 26 do 28 kwietnia br. Klasztor Bonifratrów w Drohobyczu - we współpracy z lekarzami i personelem medycznym ze Szpitala Bonifratrów w Katowicach oraz delegaturą Polskiego Czerwonego Krzyża w Bytomiu - zorganizował dla mieszkańców Drohobycza i okolicznych miejscowości dobroczynną akcję pomocy medycznej.

    Do akcji włączyły organizacje pozarządowe z Polski takiej jak Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Koło Śląskie SPZD w Bytomiu a także Caritas Greko-Katolicki i Czerwony Krzyż z Drohobycza. 

    Jednym ze współorganizatorów w/w. akcji było nasz oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Pomagaliśmy braciom i ekipie medycznej w zorganizowaniu i zapewnieniu sprawnego przebiegu akcji a członkowie naszego Towarzystwa udzielili gościny przybyłym z Polski lekarzom, przyjmując na ich kwaterę do swoich domów (Państwo Krajczykowie i Państwo Kobilnik).

    Pan Adam Aurzecki - prezes Oddziału zajął się sprawami urzędowymi, takimi jak uzyskanie niezbędnych zezwoleń miejscowych władz miasta na realizację misji medycznej w Drohobyczu oraz organizacją pobytu uczestników.

    W zapewnieniu sprawnego przebiegu pomagało szereg członków Towarzystwa - między innymi Pani Halina Karaczewska, Pan Franiczek Mozol, Taras i Natalia Rybak a także nasi najmłodsi wolontariusze Krystyna Karaczewska, Anton Kochany, Olek Buń, Bożena Aużecka i wielu innych. Czynny udział w akcji brały Pani Halina Krajczyk asystując lekarzowi okuliście w gabinecie oraz Pani Anna Czystiakowa - studentka Wydziału Psychologii.

    Codzienne  dostawy świeżego pieczywo uczestnikom misji zapewnił pan Janusz Pelechacz właściciel jedynej polskiej piekarni w Drohobyczu

    Misję medyczną zaszczycili swą obecnością Pan Piotr Koj - Prezydent  partnerskiego dla Drohobycza miasta Bytomia oraz Pani Halina Bieda - Wiceprezydent Bytomia - którzy przybyli do Drohobycza na zaproszenie władz miasta.

    W czasie swej wizyty przekazali oni na ręce Przeora Zakonu Brata Pio figurę Matki Boskiej wykonaną z węgla.

Powrót

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.