Kontakty

p.Adam Aurzecki  - prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Drohobyczu 

e-mail: adamaurzecki@tlen.pl

p.Mieczysław Pietruszka - wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Drohobyczu 

e-mail: pietruszka106@gmail.com

p.Lubomir Frajt - wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Drohobyczu, starosta chóru "Cantus Animae"

e-mail: inginiring@mail.ru

Wiktor Szunewicz - członek zarządu, dyrygent hóru ”Cantus Animae” 

e-mail: wiktormus7@gmail.com

p. Halina Karaczewska - kierownik I Drużyny Harcerskej „Orliki”

e-mail:

Metiuk Ryszarda - skarbnik  tel. (03244) 41 09 06

Bulkiewicz Jan - członek zarządu  tel. +380661017127

Chawa Lidia - członek zarządu e-mail: chawa.lidia@gmail.com

Wiącek Władysław - członek zarządu tel. +380673938367

Kruszelnicka Janina - członek zarządu tel. (03244) 41 23 09

Administracja strony internetowej - Taras i Natalia Rybak - email: tkpzld@gmail.com

 

Wyszukiwanie

© 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone.